Vuokralaismuutostöiden hiilijalanjälkilaskennalla kohti nollapäästöjä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito haluaa toteuttaa vuokralaismuutoksissaan aidosti vastuullisia toimitiloja, joiden rakentamisessa vähähiilisyys ja kestävyys on huomioitu.

Trooli, mallitila

Perinteisesti toimitiloissa tehtävien vuokralaismuutostöiden eri toteutusvaihtoehtojen hiilijalanjälki ei ole ollut laskettavissa hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Hiilijalanjäljen arvioiminen olisi kuitenkin suotavaa, jotta materiaali- ja laitevalintojen ohjaaminen hiilijalanjäljeltään mahdollisimman pieniin vaihtoehtoihin tulisi mahdolliseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta.

Mahdollistaakseen hiilijalanjäljen arvioimisen jo muutostöiden suunnitteluvaiheessa LähiTapiola Kiinteistövarainhoito lähti mukaan Sitowisen ja Vastuu Groupin toteuttamaan CO2 DataHub –hankkeeseen, jossa pilotoitiin päästödatan keräämistä ja hyödyntämistä.

– Olemme Kiinteistövarainhoidossa sitoutuneet Net Zero Carbon Buildings –aloitteeseen, jonka myötä hallinnoinnissamme olevien kiinteistöjen energian sekä rakentamisen päästöt tulee nollata vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on toteuttaa laadukkaista materiaaleista vastuullisia toimitiloja, joiden rakentamisessa vähähiilisyys ja kestävyys on huomioitu ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt ovat mahdollisimman pienet. Tavoitteidemme saavuttamiseksi myös vuokralaismuutostöiden hiilijalanjäljenlaskenta on välttämätöntä, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuspäällikkö Katariina Aarnio selventää.

Hankkeen Kiinteistövarainhoidon pilotissa haluttiin kehittää menetelmä, jolla laskea vuokralaismuutostöiden hiilijalanjälki. Osana pilottia tutkittiin mitä lähtötietoja laskentaan tarvittaisiin ja missä muodossa, jotta saataisiin luotua mahdollisimman automatisoitu laskentaprosessi. Tavoitteeksi asetettiin mahdollisuus esittää asiakkaalle arvio muutostöiden eri toteutusvaihtoehtojen hiilijalanjäljestä jo vuokraustilanteessa.

– Vuokralaismuutostöiden laajuudet ja käytettävät materiaalit voivat vaihdella hankkeitten välillä suurestikin. Halusimme pilotin tuloksena vakiomuotoista hiilijalanjälkitietoa, joka on joustavasti ja kätevästi laskettavissa toteuttamillemme hankkeille ja erilaisille hanketyypeille. Tällöin voimme havainnollistaa eri kokoisten muutostöiden päästövaikutuksia asiakkaillemme jo niiden suunnitteluvaiheessa, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöpäällikkö Joonas Vuonio.

Pilotin tuloksena Kiinteistövarainhoito sai tietoa lähtötietojen vaadittavasta muodosta ja olennaisimmista parametreista, tiettyjen lähtötietojen välttämättömyydestä sekä tulosten tarpeenmukaisesta esitysmuodosta. Lisäksi muutostöiden materiaalien jälkikäsittelyn hiilijalanjäljelle on myös jatkossa mahdollista antaa arvio päästölaskennan osana.

– Pilotti oli onnistunut ja toivomme, että voimme tulevaisuudessa hyödyntää sen antia ja hiilijalanjälkitietoa erilaisissa hankkeissamme. Haluamme päästä hiilineutraaliustavoitteisiimme, toimia suunnannäyttäjinä luoden alan parhaita käytäntöjä ja vauhdittaa omalta osaltamme kiinteistöalan vihreää siirtymää. Tällöin on välttämätöntä haastaa perinteisiä tapoja tehdä asioita ja luoda uutta, Aarnio tiivistää.

Lue miten LähiTapiola Kiinteistövarainhoito haluaa vauhdittaa vihreä siirtymää.

Jaa artikkeli: