Huomisen puolesta

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden lisäksi myös vastuun taloudellisesta elinvoimaisuudesta, kaupunkikehityksestä, sosiaalisesta kehityksestä sekä rakennetusta ympäristöstä.

Vastuullisuus on valintoja

Kiinteistöjen ja tilojen vastuullisuus lähtee liikenteeseen monenlaisista valinnoista. Olemme valinneet sitoutua yleisesti hyväksyttyihin, tunnettuihin ja vapaaehtoisin vastuullisuuskehikkoihin kuten valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä GRESB-vastuullisuusvertailuun (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Olemme lisäksi sitoutuneet olemaan hiilineutraali ja tähtäämme kiinteistöjemme energiankäytön päästöjen nollaamiseen vuoteen 2025 mennessä sekä rakentamisen päästöjen nollaamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Arjen käytännön tasolla vastuullisuutemme näkyy muun muassa kiinteistöjemme energia- ja materiaalivalinnoissa, lajittelumahdollisuuksissa sekä yhteistyökumppaneidemme valinnassa. Koska kiinteistöt vievät Suomessa valtakunnallisella tasolla noin kolmasosan kaikesta tuotetusta energiasta on kiinteistöjen energiansäästöpotentiaali merkittävä. Sekä isoilla, että pienillä valinnoilla on väliä, sillä pienempienkin valintojen kerrannaisvaikutukset voivat olla suuret.

Hyvin hoidettu

Vastuullisuutta voi hyvin verrata omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kun pieniä hyviä tekoja tekee säännöllisesti, parantuvat niin kestävyys, tuottavuus kuin hyvinvointikin. Sama pätee kiinteistöihin. Hyvin hoidetut tilat ovat myös vastuullisuutta.

Yhtenä vastuullisuustekona vaikutamme erityisesti kiinteistöjen elinkaareen. Kun teemme oikein mitoitettuja toimenpiteitä oikeassa aikataulussa ja huollamme, sekä käytämme tiloja hyvin, niiden elinkaari pitenee eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Pitkän elinkaaren ansiosta myös rakennusmateriaalit saadaan hyödynnettyä vastuullisesti täyden käyttöiän mukaan.

Ihminen kaivinkoneen ohjaimissa ohjaamossa

Vaikuttavat valinnat

Kiinteistöissämme käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja ja toteutetaan energiatehokkaita ratkaisuja. Materiaalivalinnoissa painotetaan hyvälaatuisia, ympäristöystävällisiä ja hiilitehokkaita materiaaleja.

Sisätilojen materiaaleissa kiinnitetään erityishuomiota niiden päästöluokitukseen ja kestävyyteen. Valaistuksessa käytetään ensisijaisesti energiatehokkaita LED-valaisimia ja vesikalusteiksi valitaan vettä säästävät vaihtoehdot.

Ilmakuva Espoon Sairaalasta auringon kajastuksessa
Ihmisiä suojatiellä kerrostalojen ympäröimänä auringonpaisteessa.

Reilusti rakennettu

Rakentamisessa kuluu energiaa ja materiaaleja. Näitä järkevästi käyttämällä pystymme kuitenkin vähentämään rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Rakennuttaessamme uusia toimitilakiinteistöjä, tehdessämme peruskorjauksia tai toteuttaessamme toimitilojen muutostöitä huomiomme erityisesti tilojen terveellisyyden, energiatehokkuuden ja materiaalien kierrätyksen sekä uusiokäytön. Jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistöjen ja tilojen ympäristöystävällinen ylläpito.

Seisova ihminen avokonttorissa

Kunnolliset kumppaniketjut

Noudatamme palveluidemme hankinnassa LähiTapiolan eettistä ohjeistusta ja edellytämme kumppaneiltamme voimassa olevien lakien, säännösten sekä kansainvälisten sitoumusten noudattamista.

Kumppaneillamme on liiketoiminnassaan velvollisuus torjua harmaata taloutta sekä ehkäistä pimeän työvoiman käyttöä. Eettisiin ohjeisiin, vastuullisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin sitoutuminen on edellytys kumppanisopimussuhteen alkamiselle.

Edellytämme, että kumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan myös henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kuten me teemme LähiTapiolassa.

Ihiminen pyörän kanssa Trooli-kiinteistön edustalla

Tiesitkö, että käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä?

Toimitilakiinteistöissämme käytetään 100 % uusiutuvaa sähköä kiinteistösähkön osalta.

Uusiutuvan sähkön käyttö pienentää hiilidioksidipäästöjämme kokonaiset 7 000 tonnia vuodessa. Vertailun vuoksi, luku vastaa noin 700 suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästäjä.

Voiko yrityksesi vaikuttaa?

Vastuullisuus on yksi liiketoimintamme kulmakivistä ja autamme myös asiakkaitamme löytämään vastuullisempia valintoja tiloihinsa liittyen.

 

Ota yhteyttä

Parempaa tilalle -palvelumme

Haluatko keskittyä olennaiseen? Parempaa tilalle -palvelumme auttaa yritystäsi keskittymään siihen, mitä se parhaiten osaa – kiinteistöön ja tiloihin liittyvät asiat voit jättää huoletta meille.

Lue lisää palvelukonseptistamme