LähiTapiola Kiinteistövarainhoito haluaa vauhdittaa kiinteistöalan vihreää siirtymää

Hiilineutraaliustavoitteiden asettaminen ja tiekartan rakentaminen tavoitteiden saavuttamiseksi auttavat yhtiötä pysymään oikealla polulla luoden alan parhaita käytäntöjä.

Kiinteistön julkisivu ja siihen johtava hiekkapolku nurmikon keskellä.

IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) uusimman ilmastoraportin mukaan tehokkaita päästövähennyskeinoja ilmaston muutoksen hillinnässä ovat erityisesti kiinteistöalaan kohdistuvat toimenpiteet. Kiinteistöala kuluttaa merkittävän osan maailman energiasta ja aiheuttaa jopa 37 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Alalla on näin ollen tärkeä rooli niin ilmastonmuutoksen hillinnässä, kuin energiankuluttajana.

– Allekirjoitimme vuoden 2021 lopussa kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen, jossa sitouduimme hallinnoimiemme kiinteistöjen energiankäytön ja rakentamisen päästöjen nollaamiseen vuoteen 2030 mennessä. Haluamme tehdä omalta osaltamme voitavamme ilmaston muutoksen hillitsemiseksi, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuspäällikkö Katariina Aarnio kertoo.

IPPC-raportissa esiin nostetut kiinteistöalaa koskevat toimenpiteet pitävät sisällään muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamisen, vähähiilisten rakennusmateriaalien käytön sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

– Huomioimme IPPC:n esille nostamat, kiinteistöalaa koskevat tarvittavat toimenpiteet hiilineutraaliustiekartassamme, jonka työstimme viime vuoden aikana Net Zero Carbon Buildings –sitoumukseen liittyen. Määritimme tiekartassa konkreettiset askelmerkit saavuttaaksemme sitoumuksen vaatimat hiilineutraaliustavoitteet – kiinteistöjemme energiankulutuksen osalta vuoteen 2025 mennessä ja rakentamisen osalta 2030 mennessä, Aarnio sanoo.

Hiilineutraali rakentaminen merkittävässä roolissa kiinteistöalan vihreässä siirtymässä

Erityisesti kiinteistöjen rakennusvaiheen päästöjen vähentämiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota käytönaikaisten päästöjen vähentämisen lisäksi. Ympäristöministeriökin suunnittelee rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen perustuvaa lainsäädäntöuudistusta vauhdittamaan Suomen rakennusalan muutosta tulevina vuosina.

– Rakentamiseen liittyviin hiilineutraaliustavoitteisiimme pääseminen edellyttää kiinteistöalan kaikkien toimijoiden yhteistyötä – lainsäädännön aikataulusta riippumatta. Niin suunnittelijoiden, materiaalivalmistajien kuin rakentajienkin tulisi huomioida tulevaisuuden vaateet vihreän siirtymän osalta jo nyt. Myös kiinteistösijoittajien päästövähennysvaateet tulisi huomioida rakennusyhtiöiden toimesta, mikäli toivovat rakennustensa houkuttelevan kestävyyteen panostavia kiinteistösijoittajia, Aarnio pohtii.

Högberginhaaran Jatke pilottikohteena hiilineutraalin rakennuksen ohjeelle

Hiilineutraalin rakentamisen määrittely ja yhteiset suuntaviivat ovat tärkeitä uskottavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta. Green Building Council Finlandin (FIGBC) viime vuonna aloittamassa hankkeessa kahdeksan eri kohdetta pääsivät testaamaan FIGBC:n työstämää hiilineutraalin rakennuksen ohjetta. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito oli mukana pilotoimassa ohjetta viime vuonna rakennuttamallaan Koy Högberginhaaran Jatke II -logistiikkakohteella, jolle saavutettiin samalla rakennusvaiheen Gold LEED-sertifikaatti.

– Yhtenä askelmerkkinä tiekartassamme on hankkeidemme rakentamisvaiheen hiilijalanjäljen laskenta, jollainen Högberginhaaran Jatkeeseen tehtiin osana FIGBC:n hanketta. Tästä lähtien jokaiseen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon rakennuttamiin hankkeisiin sekä merkittävimpiin peruskorjaushankkeisiin tullaan tekemään vastaava laskelma. Haluamme olla mukana vauhdittamassa kiinteistöalan vihreää siirtymää ja tiekarttamme avulla meillä on konkreettiset askeleet asian edistämiseksi, Aarnio selventää.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon strategisena tavoitteena on olla vastuullisin kiinteistövarainhoitaja Suomessa.

– Jo kahden vuosikymmenen ajan tekemämme pitkäjänteinen vastuullistyö auttaa meitä vastamaan tulevaisuuden vastuullisuusvaateisiin. Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja haluamme vastaisuudessakin olla luomassa alan parhaita käytäntöjä. Hiilineutraaliustiekarttamme auttaa meitä pysymään oikealla polulla. Aikaa ei ole hukattavana, sillä IPCC-raportin mukaan ilmastotoimien on kiihdyttävä, jotta pääsemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmastonlämpenemistä 1,5 asteeseen, Aarnio toteaa.

Tutustu LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hiilineutraaliustiekarttaan (pdf).

Lue Högberginhaaran Jatkeen LEED-sertifikaatista.

Jaa artikkeli: