Yhteisvoimin kohti vastuullisempaa kiinteistövarainhoitoa

Haluamme panostaa vastuullisuustyöhön ja osallistaa koko henkilöstömme entistä vahvemmin sen tekemiseen. Uusi vastuullisuusohjelmamme ohjaa jokapäivistä tekemistämme oikeisiin painopisteisiin ja kohti vastuullisempaa kiinteistöliiketoimintaa.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuusohjelma vuosille 2024-2028 kiteytettynä. Pääteemat: 1. kestävää kiinteistövarainhoitoa Päätavoitteet: ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus, resurssitehokkuus läpi kiinteistöjen elinkaaren 2. eettistä yhteistyötä Päätavoitteet: oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta läpi arvoketjun, alan tyytyväisimmät sijoittajat ja vuokralaiset 3. kannattavaa liiketoimintaa vastuullisesti Päätavoitteet: läpinäkyvä yrityskulttuuri, läsnäoleva kumppani Toimemme edistävät seuraava YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: 12 vastuullista kuluttamista 13 ilmastotekoja 8 ihimsravoista työtä ja talouskasvua 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 11. kestävät kaupungit ja yhteisöt

– Vastuullisuusohjelma on luotu vastuullisuustyömme hahmottamisen ja ohjaamisen tueksi. Se auttaa ymmärtämään, mikä meille on olennaista koko vastuullisuuden laajassa kentässä ja millaisia toimenpiteitä tavoitteiden edistäminen vaatii. Vastuullisuusohjelma tekee myös vastuullisuuteen liittyvästä viestinnästä helpompaa sekä sisäisesti että ulkoisesti, kertoo vastuullisuuspäällikkömme Katariina Aarnio.

Vastuullisuus on osana jokapäiväistä työskentelyä

Vastuullisuusohjelmamme perustuu kolmeen keskeiseen pääteemaan: kestävää kiinteistövarainhoitoa, eettistä yhteistyötä ja kannattavaa liiketoimintaa vastuullisesti. Ensimmäinen pääteemamme, kestävää kiinteistövarainhoitoa, on sidoksissa ympäristövastuuseen.

– Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme, parantamaan energiatehokkuutta sekä edistämään resurssitehokkuutta kaikessa toiminnassamme. Käytännössä hiilineutraaliuutta voidaan edistää muun muassa kiinnittämällä uudis- ja korjausrakentamisessa huomiota rakenneratkaisuihin ja materiaalivalintoihin sekä käyttämällä uusiutuvaa energiaa. Resurssitehokkuutta puolestaan edistetään esimerkiksi minimoimalla sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevissa kiinteistöissä syntyvää jätettä ja selvittämällä materiaalien uusiokäytön mahdollisuuksia erityisesti uudisrakentamisessa, Aarnio kuvailee. 

Vuorovaikutuksella tähdätään sijoittajien ja vuokralaisten tyytyväisyyteen

Toinen pääteemamme, eettistä yhteistyötä, edistää sosiaalista vastuutamme. Haluamme tarjota oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta läpi arvoketjun sekä saada alan tyytyväisimmät sijoittajat ja vuokralaiset. Tämä sisältää muun muassa aktiivisen turvallisuuden hallinnan kiinteistöissäimme sekä asiakkaidemme tarpeiden tunnistamisen.

– Haluamme palvella asiakkaitamme paremmin, täyttää asiakaslupauksemme ja tunnistaa kohdekohtaisia tarpeita. Teemme asiakastyytyväisyyskyselymme kautta saadun palautteen mukaisia toimenpiteitä asiakkaidemme toiveisiin pohjautuen. Tällaisia toiveita voi tulla esimerkiksi kiinteistöjen palveluihin liittyen, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkömme Riikka Lustig

Kolmas pääteemamme, kannattavaa liiketoimintaa vastuullisesti, linkittyy taloudelliseen ja hallinnolliseen vastuuseen. Pyrimme luomaan läpinäkyvää yrityskulttuuria ja olemaan läsnäoleva kumppani kaikessa toiminnassamme.

– Yrityskulttuurin läpinäkyvyyteen liittyy käytännössä esimerkiksi se, että vaadimme ESG-ohjeistusten noudattamista yhteistyökumppaneiltamme, Aarnio mainitsee.

– Haluamme olla läsnäoleva kumppani tekemällä aktiivista vuokralaisviestintää, jossa kerromme esimerkiksi kiinteistöissä tehtävästä vastuullisuustyöstä, Lustig jatkaa. 

Tavoitteita kohti mennään yhteisvoimin

Vastuullisuusohjelmaamme lähdetään jalkauttamaan askel kerrallaan. Ensimmäinen askel on viestiä siitä eri sidosryhmille.

– On tärkeää muistaa, että vastuullisuutta edistetään yhdessä jokapäiväisessä toiminnassamme. Tarvitsemme koko porukan panoksen, jotta tavoitteemme voidaan saavuttaa, Lustig painottaa. 

Jaa artikkeli: