Tapiolan Hohka on saavuttanut Platinum-tason LEED-ympäristösertifikaatin

LähiTapiolan omistama kiinteistö saavutti käyttövaiheen LEED v4-järjestelmällä toteutetun korkeimman mahdollisen Platinum-tasoisen ympäristösertifikaatin, joka on Suomessa vasta toinen laatuaan.

Tapiolan Hohkan julkisivukuva.

LähiTapiolan omistamassa Tapiolan Hohkassa toteutettiin syksyllä 2022 LEED-sertifikaatin uudelleensertifiointiprosessi, jonka aikana kiinteistön ylläpitoa ja toimintaa arvioitiin kolmen kuukauden ajan. Prosessin aikana seurattiin rakennuksen jätteiden kierrätysastetta ja kehitettiin kiinteistön ylläpidon toimintamalleja. Osana prosessia toteutettiin myös muun muassa energiakatselmus, vesitehokkuuden kehitysprojekti sekä käyttäjäkysely.

Prosessin päätteeksi kiinteistö saavutti käyttövaiheen korkeimman mahdollisen Platinum-tasoisen LEED-ympäristösertifikaatin. Tapiolan Hohka on Suomessa vasta toinen kiinteistö, joka on saavuttanut vastaavan tason vaativalla LEED v4-järjestelmällä.

– Tapiolan Hohkassa on tehty jo valmistumisvuodestaan 2011 lähtien vastuullisuustyötä rakennuksen ympäristökuormituksen ja energiankulutuksen vähentämiseksi sekä toimenpiteitä käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi. Tätä järjestelmällistä työtä pääsimme hyödyntämään sertifiointiprosessissa – suurempien toimenpiteiden sijaan selvisimme lähinnä olemassa olevien toimintamallien auditoinneilla ja dokumentoinneilla, Tapiolan Hohkan kohdepäällikkö Niina Makkonen

Käyttäjille kiinteistössä toteutettu pitkäjänteinen vastuullisuustyö näyttäytyy monella eri tavalla.

– LEED-sertifioinnin määrittelemät sisäilma- ja lämpöolosuhteet sekä ympäristömerkityt siivousaineet ja pehmopaperit vaikuttavat suotuisasti työympäristöön. Kiinteistö on helposti saavutettavissa niin julkisilla kuin kevyen liikenteen kulkuvälineillä ja niin sähköautoa kuin –pyörääkin saa ladattua kiinteistössä. Lisäksi kiinteistön katolla komeileva aurinkovoimala tuottaa sähköä kiinteistön tarpeisiin, Makkonen luettelee.

LEED-sertifioinnit ovat LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle yksi konkreettinen keino päästä yhtiön asettamiin päästötavoitteisiin.

– Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraaleja hallinnoimiemme kiinteistöjen energiankulutuksen osalta vuoteen 2025 mennessä. Kiinteistöjemme LEED-sertifioinnit ovat yksi keino muiden muassa, jonka avulla tavoitettamme edistämme. LEED-sertifioinnit ovat erittäin konkreettisia esimerkkejä kiinteistötasoisesta ympäristövastuullisesta ja kestävää kehitystä tukevasta toiminnastamme, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuspäällikkö Katariina Aarnio selventää.

LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon vapaaehtoinen ympäristösertifiointi. Sertifioinnissa arvioidaan muun muassa rakennuksen energia- ja materiaalitehokkuutta, vedenkäyttöä, sisäolosuhteita sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Sertifikaatti perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin rakennuksen ja ylläpidon ympäristöominaisuuksista ja on kansainvälisestikin vertailukelpoinen. Hankkeen LEED-konsulttina toimi Green Building Partners Oy.

 

 

Jaa artikkeli: