Sisukas ongelmanratkaisija kukoistaa vuokrauspäällikkönä toimitilabisneksessä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa vuokrauspäällikkönä työskentelevä Karoliina Turppo on viihtynyt pestissään jo seitsemän vuotta. Turppo toimii vuokrauspäällikkönä nimetyissä vastuukohteissa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoimissa kiinteistöissä pääkaupunkiseudulla.

– Toimin vuokrauspäällikkönä uudisvuokrauksen tiimissämme.  Saattelen siis asiakkaat uusiin toimitiloihin ja hoidan sopimusneuvottelut.

Turpon ura kiinteistöalalla alkoi noin 15 vuotta sitten. Kiinteistöpuolelle hän päätyi myynnin ja markkinoinnin parista ja alan koulutuksen hän hankki töiden ohessa. Turppo on laillistettu kiinteistönvälittäjä ja lisäksi suorittanut kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon näyttötyönä, Kiinteistöliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman (PGP) sekä muita kursseja eri aihepiireistä.

– Työn kautta huomasin, miten kivaa tämä homma on, ja siksi päädyin opiskelemaan aihetta lisää.

Vuokrauspäällikkönä LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa Turppo on viihtynyt niin hyvin, että titteli ja toimenkuva ovat pysyneet samoina koko seitsemän vuoden ajan – yritys sen sijaan on kehittynyt ympärillä koko ajan!

Arvopohjaista työtä kiinnostavassa työyhteisössä

– Omat arvot ovat ohjanneet uralla eteenpäin ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa ne ovat kohdanneet myös työnantajan kanssa hyvin. Työni on motivoivaa ja työyhteisömme ilmapiiri on todella hyvä, se kantaa tosi pitkälle.

Turpon on ollut helppo allekirjoittaa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimintakulttuuri ja siinä mukana olo on tuntunut luontevalta.  LähiTapiolalla viihdytään yleisesti pitkään ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta kuulee positiivisia kommentteja yhtiöryhmänkin sisällä. Henkilöstötyytyväisyysmittauksissa yksikkö erottuu joka vuosi edukseen ja tätä fiilistä viedään myös asiakaskokemukseen asti.

Jalkautuksessa on onnistuttu ilmeisen hyvin, sillä asiakastyytyväisyyskyselyissä korostuu LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon prosessien ketteryys ja päätöksenteon nopeus. Kiitosta tulee myös taustalla toimivan yhtiön vakavaraisuudesta sekä kiinteistöjen omistusrakenteen
kotimaisuudesta.

– Omassa työssäni saan ehdottomasti parhaat kiksit siitä, kun saan ratkaistua jonkin monimutkaisen haasteen; mitä vaikeampi juttu sitä antoisampi lopputulos! Tehtävissäni nämä liittyvät monesti siihen, miten LähiTapiola Kiinteistövarainhoito voi ratkoa asiakkaan tarpeisiin liittyviä tilallisia haasteita. Vahvuuteni tässä työssä on ehdottomasti sitkeys ja ratkaisukeskeisyys erilaisissa tilanteissa, joissa asiakkaita kohtaan.

Katsaus kristallipalloon

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen toimialat Suomessa pyrkivät keskinäiseen vuorovaikutukseen ja monet ovat tuttuja keskenään. Alaa ja toimintaympäristöjä voidaan kehittää avoimen yhteistyön kautta kaikille suotuisaan suuntaan! Verkostot ovat tiiviitä esimerkiksi siitä syystä, että alaa opiskellaan pitkälti muutamassa koulussa ja koulutuslaitoksessa ja alalla on pitkiä työuria.

Trendit ja kiinnostavimmat ilmiöt seurailevat markkinoiden lainalaisuuksia. Tänä vuonna kuumin peruna on ollut totta kai COVID-19 ja sen jo käynnistämät sekä mahdolliset tulevat vaikutukset toimitilabisnekseen. Se mitä työn murros ja digitalisaatio on tehnyt toimitiloille, on entisestään vauhdittunut pandemian myötä. Alan trendit seurailevat voimakkaasti megatrendejä ja esimerkiksi ilmastonmuutos on suuri vaikuttaja toimialalla. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on tehnyt vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti jo kahden vuosikymmenen ajan.

– Vastuullisuutta pidetään tänä päivänä jo niin itsestään selvänä asiana, ettei näitä toimia asiakkaiden suunnalta edes pyydetä vaan niiden oletetaan toteutuvan. Tämä on hyvä asia ja saa yritykset suuntaamaan valintoja oikeaan suuntaan.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon asiakaskunta koostuu isolta osin tietotyöläisistä, joille etätyö on tullut entistä tutummaksi vuoden 2020 aikana. Toimistojen roolia on pohdittu uusiksi ja tiloihin on pitänyt tuoda entistä parempia etäneuvottelumahdollisuuksia. Moni on törmännyt kotona etätyön tuomiin haasteisiin, eli tulevaisuuden koditkin tullaan todennäköisesti suunnittelemaan niistä lähtökohdista, että tilaa on myös tehokkaalle työskentelylle.

Turppo itse nostaa esiin kotimaiset pelialan toimijat ja näiden lähestymistavan työn ja sen ulkopuolisen elämän yhdistämiseen. Toimitilakiinteistöihin tuodaan palveluja, jotka helpottavat työntekijöiden elämää merkittävästi esimerkiksi päiväkodin muodossa. Tähän suuntaan myös LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjä pyritään kehittämään.

– Näkisin, että miksei LähiTapiola Kiinteistövarainhoidonkin hallinnoimissa tiloissa voitaisi toteuttaa vastaavanlaisia ratkaisuja. Tällainen trendi edistää sekä kiinteistöjen toiminnallisuutta että kaupunkikehitystä kokonaisuutena.

Jaa artikkeli: