LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana kansallisissa energiansäästötalkoissa

Kiinteistövarainhoito haluaa kantaa oman vastuunsa energiankulutuksen hillitsemiseksi sekä kannustaa asiakkaitaan tehostettuun energiankäyttöön.

Osana energiakriisiin varautumista on Suomessa suunnitteilla kansalliset energiansäästötalkoot. Kiinteistöjen ja niiden käyttäjien osuus koko Suomen energiankäytöstä on yli kolmannes, minkä takia kiinteistöalan rooli osana energiatalkoita ei ole yhdentekevä.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on tehnyt jo yli kaksi vuosikymmentä energiatehokkuustyötä kiinteistöissään, mutta osana energiansäästötalkoita selvitetään tulevan syksyn aikana lisäkeinoja Kiinteistövarainhoidon hallinnoimien asunto- ja toimitilakiinteistöjen energiankulutuksen hillitsemiseksi kohteittain.

– Energiatehokkuustoimenpiteillä ei voida merkittävästi vaikuttaa sähkön huipputehon tarpeeseen vaan sen takia on varauduttava ja valmisteltava erityistoimia. Erityistoimien avulla voidaan leikata sähkötehon tarvetta mahdollisen sähköpulan uhatessa. Esimerkiksi julkisivu- ja yleisten tilojen valaistusta voidaan vähentää turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi muun muassa pysäköintihalleissa tehontarvetta voidaan leikata hetkellisesti valaistusta sammuttamalla ja ilmamääriä pienentämällä, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuspäällikkö Katariina Aarnio.

Kiinteistövarainhoito haluaa kannustaa myös asunto- ja toimitilavuokralaisiaan tehostamaan energiankäyttöään, sillä kiinteistöjen käyttäjillä on suuri merkitys sähkönkulutuksessa. Suomalaiset ovat tottuneet edulliseen ja käytännössä rajattomaan energiankäyttöön. Nyt on kuitenkin tärkeä hetki tarkastella niin kiinteistöalan kuin käyttäjienkin vaatimuksia ja toimintamalleja energiankäyttöön liittyen.

– Mahdollisessa tehopulassa kiinteistöjen käyttäjien vaikutusmahdollisuudet ovat merkittävät ja he voivat omilla valinnoillaan vähentää sähköntehon tarvetta esimerkiksi valaistusta sammuttamalla tai omien saunojen lämmitystä välttämällä. Ilmastonmuutos on sukupolvemme merkittävimpiä haasteita. Energiansäästötalkoiden myötä voimme kaikki vähentää tarpeetonta kuluttamista ja osaltamme hillitä myös ilmastonmuutosta. Haluammekin kannustaa kiinteistöjemme käyttäjiä tarkastelemaan omaa toimintaansa jakamalla tietoa ja vinkkejä tehokkaampaan energiankäyttöön, Aarnio selventää.

Kiinteistövarainhoidon päätavoitteena energiansäästötalkoisiin osallistumisessa on vastuunkanto osana poikkeuksellisia aikoja. Tästä syntyvät energiasäästöt ja energiatehokkuuden parantuminen tukevat myös Kiinteistövarainhoidon tavoitetta olla kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali vuonna 2025.

Jaa artikkeli: