LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle korkeimmat mahdolliset arvosanat vastuullisesta kiinteistösijoittamisesta

Kiinteistövarainhoidon pitkäjänteinen vastuullisuustyö näkyy PRI-tuloksen parantumisena.

PRI (Principles of Responsible Investment) kuvaa sijoitustoiminnan vastuullisuutta huomioiden sijoittamisen sosiaaliset tekijät, ympäristötekijät sekä hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG). LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on allekirjoittanut periaatteet vuonna 2010 ja raportoinut niiden mukaisesti vuodesta 2011 lähtien.

– Olemme tehneet vastuullisuustyötä jo useamman vuosikymmenen ajan. Pitkäjänteinen työmme näkyy PRI-tuloksemme parantumisena. Yleinen lähestymistapamme ESG-strategiaan ja hallintoon sai korkeimman mahdollisen A+ arvosanan jo toista vuotta peräkkäin. Sen lisäksi paransimme tulostamme kiinteistöjen sijoitusluokassa A:sta parhaaksi mahdolliseksi A+ -tasoksi, kertoo ympäristöpäällikkö Eero Kokkonen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta.

Tuloksen parantuminen on ollut läpinäkyvämmän toiminnan sekä konkreettisten käytännön tekojen seurasta.

– Olemme kertoneet vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme entistä avoimemmin sekä kuvanneet sisäisiä prosessejamme ja tapaamme toimia entistä paremmin. Olemme myös sitouttaneet asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme ESG-tavoitteisiin vahvemmalla painotuksella kuin aiemmin, selventää salkunhoitaja Kasper Joukama LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista.

Esimerkkinä konkreettisista käytännön teoista LähiTapiola Kiinteistövarainhoito alkoi vuoden 2020 alusta käyttää alkuperävarmennettua, 100 % uusiutuvaa tuulisähköä hallinnoimiensa kiinteistöjen kiinteistösähkönä. Kiinteistökannan energiatehokkuuden kehittämistyössä vuonna 2019 toteuttamat energiansäästötoimenpiteet säästivät sähköä noin 62 sähkölämmitteiden omakotitalon vuosikulutuksen verran sekä vettä noin 88 suomalaisen vuosittaisen vedenkulutuksen verran.

– Vastuullisuus on mukana arvoketjumme jokaisessa vaiheessa, niin sijoitusprosesseissamme kuin vuokralaisasiakkaidemme huolenpitomalleissa. PRI-raportointi yhdessä vastuullisen sijoittamisen politiikkamme kanssa auttaa meitä arvioimaan vastuullisuustyömme tasoa ja laatua sekä ohjaa meitä entistä parempiin toimenpiteisiin vastuullisuuden saralla jatkossakin, Eero Kokkonen summaa.

Tutustu LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vuonna 2018 vahvistettuun vastuullisen sijoittamisen politiikkaan, jossa kerrotaan yhtiön kiinteistösijoittamisen periaatteista täällä.

Lue lisää PRI:n arvostelumetodologiasta täällä.

Jaa artikkeli: