Kiinteistösijoittajaa kiinnostavat nyt vastuullisuus, logistiikka ja asunnot

Koronapandemia on myllännyt kiinteistösektoreiden tuottomahdollisuuksia ja tulevaisuudenkuvia. Esimerkiksi hotellit ovat ottaneet iskuja viime vuodesta alkaen, vaikka ennen pandemiaa sektori oli alan kuumin. Asunnot taas ovat säilyttäneet kiinnostavuutensa.

– Kauppakeskusten kohdalla pandemia kiihdytti kaupan monikanavaistumista. Logistiikka-ala onkin verkkokaupan voimistumisen myötä nostanut päätään jo pidempään. Varastointi- ja jakelutarpeet tuovat paljon erilaista tilakysyntää, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli kertoo. Tuotto-odotukset ovat hyvät, mikä lisää sijoituksellista mielenkiintoa logistiikkasektorille.

Myös vastuullisuutta pidetään tulevaisuuden kilpailutekijänä kiinteistösijoittamisen kentässä. Sekä sijoittajat että vuokralaiset odottavat ja edellyttävät vastuullista toimintatapaa – ja konkretiaa sen osoittamisessa. Yritysten pitää pystyä kertomaan vastuullisuusteoistaan avoimesti, läpinäkyvästi ja mitattavasti, mikä näkyy myös toimitiloissa.

– Oma vastuullisuus on tuotava näkyväksi ja tekojen kanssa on oltava eturintamassa. On kilpailuhaitta, mikäli vastuullisuudesta ei puhu tai mikäli ei toimi sanojensa mukaisesti, Eskoli summaa. Vastuullisilla valinnoilla parannamme sijoittajan tuotto-riski-suhdetta!

Kiinnostus kiinteistösijoittamiseen säilyy korkeana

Kiinteistösijoittaminen on kalliimpaa kuin koskaan aiemmin. Elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka ovat tuoneet rahaa markkinoille poikkeuksellisen paljon, ja hyvistä kohteista käydään kovaa kilpailua.

Kiinteistösijoitusten kiinnostavuutta suhteessa muihin omaisuuslajeihin lisää vaihtoehtoisten tuottojen alhaisuus. Kiinteistösijoitukset koetaan tällä hetkellä eräänlaiseksi turvasatamaksi reaalisen luonteensa vuoksi. Turvaa tuovat hajautushyöty, vakaat tuotot ja inflaatiosuoja. Kun sijoitusmarkkinoiden tilanne on muutoin epävarma, kiinteistöjen vakaa rooli salkussa korostuu.

– Korot ovat olleet todella alhaisia jo pitkään, mikä on nostanut kiinteistösijoitusten hintoja. Mikäli korot lähtevät nousuun, tulee kiinteistösijoituksiin myös haasteita, Eskoli muistuttaa.

Viime vuosina ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat vallanneet markkinaosuutta Suomessa. Moni kotimainen sijoittaja haluaisi kasvattaa kiinteistöallokaatiota, mutta kohteita on vaikea löytää kovan hintakilpailun johdosta.

– Toimivat ja läpinäkyvät markkinat tuovat lisää toimijoita ja pääomaa markkinoille. Suomalaiset instituutiot ovat säilyttäneet kiinteistöallokaation Suomessa entisellä tasolla. Kasvua on siksi saatu nimenomaan ulkomaisten sijoittajien mukaantulon myötä, Eskoli summaa.

Jaa artikkeli: