Hyvää koko yhteiskunnalle – yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavat rahastot turvaavat yhteiskunnan toimintaa

Henkilökohtaisen vaurastumisen lisäksi sijoittamisella on runsaasti muitakin positiivisia puolia. Sijoittamalla säästönsä arvojaan vastaavien yritysten osakkeisiin tai rahastoihin sijoittaja pääsee aidosti vaikuttamaan asioihin. Ostamalla esimerkiksi kestävään kehitykseen panostavan teknologiayrityksen osakkeita sijoittaja tukee taloudellisesti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Positiiviset vaikutukset voivat olla alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä. LähiTapiolan oma yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava rahasto pyrkii vaikuttamaan Suomen tasolla kehittämällä yhteiskunnallisten kiinteistöjen toimintaa niiden koko elinkaarella.

LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky on perustettu vuoden 2019 lopulla, ja rahaston huolella valitut ensimmäiset sijoituskohteet ostettiin vastikään. Kahdessa oululaisessa kohteessa, Kastellin tutkimuskeskuksessa ja Oulun oppikylässä, toimii muun muassa laboratorio, neuvola, koulu ja päiväkoti. Asiakkaina tiloissa on yhteiskunnallisia toimijoita, kuten Työterveyslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Yhteiskuntakiinteistöjen kautta voidaankin näin tukea ja turvata yhteiskunnallisesti tärkeiden yritysten ja julkisen sektorin toimintaa.

Kuntien muuttuva rooli, pandemia ja ulkomaiset sijoittajat vaikuttavat kiinteistömarkkinaan

Kiinteistömarkkina on ollut selkeässä murroksessa viime vuosina. Yhteiskuntakiinteistöjen kohdalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on ajanut eteenpäin suuria muutoksia. Kuntien muuttuva rooli tulee näkymään myös rahastojen toiminnassa – miten yhteiskuntakiinteistöjä halutaan tulevaisuudessa omistaa? Myös ulkomaiset toimijat näkevät enenevässä määrin Suomen houkuttelevana markkinana, jossa on paljon potentiaalia. Kun kiinteistö myydään kotimaiselle toimijalle, varmistetaan vuokratuottojen palautuminen sijoittajien kautta esimerkiksi Suomen eläkejärjestelmään. Näin myös tuotot turvaavat yhteiskuntaa.

Taloutta on tänä päivänä lähes mahdotonta käsitellä mainitsematta koronaa. Kiinteistöjen transaktiomarkkina on hiljentynyt pandemian myötä, mutta samaan aikaan sijoittajien kiinnostus suhteellisen vakaata ja ennustettavaa sijoitusmuotoa kohtaan on kasvanut. Kysyntä ja tarjonta ovat näin olleet kasvavassa epätasapainossa. Kun kohteet alkavat liikkua taas ripeämmin tulevaisuudessa, on kiinteistösijoittamisen vauhti hyvällä todennäköisyydellä kiihtyvä.

Mitä yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavat rahastot ovat?

Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavat rahastot keskittyvät erilaisiin kiinteistötyyppeihin, jotka ovat merkittäviä yhteiskunnan sujuvan toiminnan kannalta. Vuokralla näissä kiinteistöissä saattaa olla esimerkiksi erilaisia oppilaitoksia, hoivayrityksiä tai terveydenhuollosta ja oikeushallinnosta huolehtivia toimijoita. Vuokralaiset voivat olla joko julkisia tahoja tai vaihtoehtoisesti yksityisiä tahoja, jotka tarjoavat julkisia palveluja.

Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittaminen voidaan nähdä vastuullisena valintana. Kun kiinteistöjen omistajana on vakaa ja luotettava toimija, voivat vuokralaiset luottaa vuokrasuhteen sujuvuuteen ja joustavuuteen pitkälläkin tähtäimellä. Rahaston ja asiantuntevien ammattilaisten avulla voidaan huolehtia sijoituskohteiden laadukkaasta suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Näin vuokralaisilla on edellytykset toteuttaa toimintaansa onnistuneesti sekä nyt että tulevaisuudessa.

Millainen on LähiTapiolan oman rahaston nykytilanne?

Nykyisellä hetkellä LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky on vielä aktiivisessa sijoitusvaiheessa, tarkoittaen sitä, että salkunhoitaja etsii rahastolle sopivia sijoituskohteita. Markkinan laaja kartoitus on aikaavievää työtä, mutta taitava salkunhoitaja voi löytää todellisia helmiä. Maaliskuussa 2021 rahaston salkunhoitajana aloittanut Lasse Westberg on kokenut työnsä monipuolisena ja mielenkiintoisena, ja odottaa innolla valoisia tulevaisuudennäkymiä. Mahdollisuuksia löytyy kattavasti.

Mukana sijoittajina on pitkäjänteisiä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkelaitoksia. Tällä hetkellä rahaston omistajakanta on lopullisessa muodossaan, eikä uusia sijoittajia oteta mukaan. Pääomasitoumusten ja velkarahoituksen myötä rahastolla on kapasiteettia ostaa uusia sijoituskohteita yhteensä 500 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on asemoitua kokonaisvaltaisesti kiinteistömarkkinaan ja hankkia rahastoon erilaisia kohteita ympäri Suomen. Näin voidaan taata myös pienempien paikkakuntien kestävää elinvoimaisuutta. Kohteiden oston jälkeen salkunhoitajan työ tulee painottumaan rahaston seurantaan ja kehittämiseen.

Lue lisää LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:stä ja salkunhoitaja Lasse Westbergin mietteistä.(linkki)

LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky on vain ammattimaisille asiakkaille tarkoitettu suljettu vaihtoehtorahasto, joka sijoittaa yhteiskunnallista käyttötarkoitusta palveleviin suomalaisiin kiinteistöihin ja rakennuksiin. Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy. #mainos

Jaa artikkeli: