Tilat ja ihmiset etä- ja lähityön ristivedossa

Toimistot ja toimistotyöskentely ovat viimeisten vuosikymmenien saatossa kohdanneet lukuisia muutoksia. Yhteiskunnallinen kehitys on eksponentiaalista, minkä takia myös tavat tehdä työtä kehittyvät jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Pandemia-aika kiihdytti entisestään kehitystä, jossa olemme työnteon ja toimistotilojen osalta uudessa tilanteessa.

Moni organisaatio on pohtinut toimistotilojensa tarvetta tulevaisuudessa, jossa merkittävä osa henkilöstöstä tekee suuren osan töistään mahdollisesti etänä. Kuinka annetut asiakaslupaukset ja tulostavoitteet lunastetaan uudessa työskentely-ympäristössä? Kuinka pidetään huolta yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista?

Työnteon murroksen aiheuttamat haasteet

Tilanne aiheuttaa haasteita yrityksille, jotka ovat epävarmoja henkilöstönsä työntekemisen tavoista ja tilojen tarpeesta tulevaisuudessa. Mitkä ovat yrityksen ja henkilöstön tarpeet? Minkälaiset tilat tarvitaan täyttämään nämä tarpeet? Onko tilojen käyttöaste mitoitettu oikein suhteessa niistä koituviin kustannuksiin? Yrityksen onkin tärkeää tietää mitä tiloiltaan haluaa, sillä tilat ovat henkilöstökulujen jälkeen suurin menoerä yritykselle! On haastavaa sitoutua uusiin tiloihin tai solmia uusi vuokrasopimuksia epäselvässä tilanteessa.

Toimistotilan rooli työnteon murroksessa

Tutkimustulosten varjossa näyttää siltä, että toimistotilojen tarve ei ole poistumassa, mutta niiden käyttötarkoitus muuttuu. Turvallista ja miellyttävää työympäristöä tarvitaan henkilöstön sitouttamiseen, kohtaamisiin ja ihmiskontaktia edellyttäville työtehtäville. Tilat tulevat jatkossakin olemaan tärkeä osa työntekijäkokemusta.

Miten eteenpäin?

On hyvä tiedostaa, että kaikin puolin toimiva ja viihtyisä toimitila on yksi tuottavan liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin peruspilareista. Tilaratkaisun tulee tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja kuluerän sijaan tilavuokra tulisi nähdä investointina, josta tulee saada mahdollisimman hyvä tuotto.

Oikeanlainen tila oikeassa paikassa tukee yrityksen brändi- ja työnantajamielikuvaa, se auttaa optimoimaan kustannuksia, vaikuttaa henkilöstön hyvinvoinnin kautta välillisesti moneen asiaan ja tukee uusia työnteon muotoja. Yrityksen onkin näin ollen tärkeää tuntea oma porukka ja määrittää tarpeensa ja tavoitteena tilojen suhteen sen mukaisesti!

Mikäli tilojesi sopivuus yrityksesi tarpeisiin pohdituttaa ole meihin yhteydessä niin pohditaan asiaa yhdessä. Autamme mielellämme löytämään yritystäsi tukevat tilaratkaisut.

Jaa artikkeli: