Halutuin toimitila sijaitsee radan varrella pyöräteiden ja parkkipaikkojen läheisyydessä

Onko toimitilan sijainnilla enää mitään merkitystä, kun etätöitä tehdään kasvavissa määrin eikä pelkästään covid-19:sta johtuen? Mikä rooli toimitiloille jää? Halutaanko konttoreilta työrauhaa, yhteisöllisyyttä vai näiden yhdistelmiä? Tehdäänkö töitä jatkossa enemmän mökkikunnissa tai hotelleissa?

Toimitilan merkitys etätyöaikana

Vuoden 2020 aikana kasvanut etätöiden teko on ajanut monet miettimään toimitilojen merkitystä. Monelle yritykselle etätyöt ovat olleet käsittämätön ajatus ennen pandemian tuomaa pakkoa ja on huomattu, että kyllähän ne työt hoidetaan tunnollisesti kuntoon kotioloissakin. Työntekijät ovat saattaneet kiitellä sitä, että kotona voi keskittyä paremmin kuin hälyisessä avokonttorissa. Toisille taas työpaikan elämä ja energia antavat lisäpontta työntekoon.

1960-luvulle asti toimitiloissa suosittiin huoneratkaisuja – jokainen työskenteli omassa kopissaan yksin, osa kaksin tai kolmestaan. 60-luvulta lähtien huonetoimistoja alettiin purkaa päättäjiä houkuttelevista säästö- sekä tilatehokkuussyistä. Näin muodostuivat ensimmäiset maisemakonttorit, tutummin avokonttorit. Tiedonkulku parani, työnteon kulttuuri kehittyi mutta työrauha väheni vielä tuolloin huonosti optimoiduissa, meluisissa ja kaikuvissa avonaisissa tiloissa. Samaan aikaan teknologia alkoi kehittyä vauhdilla ja tiedonkulku helpottui myös tätä kautta. 2000-luvun alussa henkilökohtaisia koppeja purettiin urakalla ja keskustelu monitilatoimistojen ympärillä kiihtyi entisestään. Tiloja suunniteltiin enemmän työntekijälähtöisesti, sillä työntekijöiden stressaantumisen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen huomattiin ja yhteyksiä etsittiin esimerkiksi avokonttoreiden aiheuttamasta hallinnantunteen vähenemisestä.

Etätöiden aikana työpaikoilta kaivataan yhteisöllisyyttä ja lisäksi monilla aloilla hyödytään kasvokkain tapahtuvasta ajatustenvaihdosta. Projektit edistyvät tiimien kesken monesti tehokkaammin, kun päästään välillä yhdessä purkamaan ja pallottelemaan. Tietotyöläisille tehdyistä kyselyistä nähdään, että etätöitä halutaan tehdä muutama päivä viikossa.

Omilla kumipyörillä vai julkisen liikenteen aikataulujen mukaan?

Toimitilan olemassaololla ja sen sijainnilla on siis suuri merkitys, vaikka etätöitä kasvavissa määrin tehdäänkin. Sijainnille oleellista ovat toimivat liikenneyhteydet niin yksityisautoilun, julkisen kuin kevyen liikenteenkin kannalta. Matkan konkreettinen pituus on harvoin ratkaiseva tekijä – vaakakupissa painaa enemmän matkantekoon käytettävä aika.

Etenkin pääkaupunkiseudulla lyhytkin välimatka saattaa muuttua ajallisesti pitkäksi esimerkiksi ruuhka-aikoina riippumatta siitä, kulkeeko töihin omalla autolla tai vaikkapa bussilla. Vaikka yksityisautoilu on Helsingissä monesti kallista ja hankalaakin, oma auto vapauttaa eikä sitä käyttäessä ole riippuvainen julkisen liikenteen aikatauluista. Harrastusvälineetkin kulkevat helposti mukana paikasta toiseen oman auton takakontissa.

Toisaalta, esimerkiksi juuri ruuhkien vuoksi, julkisen liikenteen käyttö pääkaupunkiseudulla on monesti kätevämpää ja ajoittain nopeampaa kuin omalla autolla kulkeminen. Julkisen liikenteen käyttö voi olla myös arvoihin liittyvä valinta ja toimitilan sijaintia on syytä pohtia myös tästä näkökulmasta. Monet yritykset perustelevat parkkipaikkojen puutetta vihreiden arvojen kautta ja tämän sekä tilojen rajallisuuden vuoksi yksityisautoilua varten varattuja pysäköintipaikkoja joudutaan jatkuvasti vähentämään. Hyvin toimivat julkiset liikenneyhteydet vaikuttavat myös rekrytointiin: henkilöstön palkkaus helpottuu, kun toimitiloihin on helppoa saapua julkisilla kulkuneuvoilla kohtuullisessa ajassa. Tärkeimpänä julkisen liikenteen muotona pidetään raideliikennettä, junan tai metron on siis oltava helposti saavutettavissa!

Julkisen liikenteen ja yksityisautoilun lisäksi entistä suurempaan suosioon noussut työmatkapyöräily vaikuttaa enenevissä määrin toimitilakiinteistön valintaan. Hyvä kohde sijaitsee sellaisella alueella, jonne pyöräily on vaivatonta. Lisäksi tiloissa on hyvä huomioida pyörien säilytys ja suihkutilat. Esimerkiksi LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon Kalasataman Troolissa on pyöräparkkeja sekä ulko- että sisätiloissa ja monesti parkkihallissa saattaa olla pyöriä enemmän kuin työntekijöiden autoja.

Toimitilojen saavutettavuus ympäryskunnista ja maailmalta

Toimialakohtaisesti pohditaan myös paljon toimitilan saavutettavuutta muualta Suomesta sekä ulkomailta. Keskeinen sijainti on tärkeä asia ja toki kulkuyhteyksien pitää pelata. Lentokenttien läheisyys kiinnostaa tietyillä aloilla, mutta ei millä hinnalla tahansa. Esimerkiksi Aviapoliksen alue Vantaalla on kehittynyt raideliikenteen laajentumisen myötä paljon ja alueen toimitilojen suosio on kasvanut junayhteyksien valmistumisen myötä. Lähialueiden palveluiden merkitys korostuu myös: lounaspaikkoja ja mahdollisuuksia arkiaskareiden hoitoon työpaikan läheisyydessä halutaan tarjota ja näitä mahdollisuuksia myös odotetaan. Monipuolisuus palvelutarjonnassa ehdottomasti tukee toimitilavuokrausta.

Rekrytointia mietittäessä toimipisteen saavutettavuus ympäryskunnista on avainasemassa etenkin pääkaupunkiseudulla. Työnteon pitää olla työpaikalle kulkemisesta huolimatta kannattavaa rahallisesti ja ajallisesti. Esimerkiksi Kehä III -alueelle keskittyneiden logistiikka-alan yritysten täytyy ottaa yksityisautoilu huomioon erityisellä tavalla, sillä töihin saavutaan monesti ympäryskunnista. Hyvät pysäköintimahdollisuudet ovat siis alueella tärkeässä roolissa. Myös kalustonkorjauspalveluiden tulee olla alan yritysten välittömässä läheisyydessä.

Toimitilan sijainnilla on siis väliä, tarkasteleepa asiaa työntekijän tai työnantajan näkökulmasta. Etätyömahdollisuuksista riippumatta toimitiloihin halutaan edelleen tulla, kunhan matka kotoa työpaikalle onnistuu kohtuullisessa ajassa itselle sopivimmalla kulkuneuvolla. LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoimat kiinteistöt sijaitsevat toimivien kulkuyhteyksien päässä nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä (linkki), niin mietitään yhdessä teidän tarpeisiin parhaiten toimiva tila sekä sijainti.

Jaa artikkeli: