Asiakkaidemme tyytyväisyys onnistumisemme mittarina

Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä tiloja, joissa ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi ja voivat hyvin.

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa ensisijaisen tärkeää, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat merkki siitä, että teemme oikeita asioita ja hoidamme työmme hyvin. Asiakkaidemme kanssa käytävä jatkuva vuoropuhelu, asiakaspalautteet ja vuosittain toteutettavien asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset antavat meille tärkeää tietoa siitä, kuinka meidän tiloissamme viihdytään ja millaisena palvelumme taso nähdään.

Saimme viime vuoden lopulla vuosittaiset KTI Kiinteistötiedon toteuttamien asiakastyytyväisyystutkimustemme tulokset niin toimitilojemme, asuntojemme kuin kauppakeskustemmekin vuokralaisasiakkaiden osalta. Tulokset olivat jälleen erinomaiset ja iloksemme vahvistavat, että kehitämme tekemistämme oikeaan suuntaan.

Sujuvaa palvelua toimitiloissa ja vuokra-asunnoissa

Avoin kommunikaatio asiakkaidemme kanssa on yksi toimintamme periaatteista. Me uskomme ihmisten väliseen vuoropuheluun sekä ennakoivaan huolenpitoon. Tästä johtuen toimitilojemme asiakastyytyväisyystuloksissa meitä ilahdutti erityisesti kiitokset sujuvuudesta ja palvelutasosta, yhteydenpidosta ja tiedottamisesta sekä asiakkaidemme kuuntelusta ja vuorovaikutuksesta.

Toimitilojemme vuokralaisasiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 1-5 mitattavalla arvoasteikolla 4,03, ja tilojen suhteen toimitilamme sijoittuivat listan kärkeen. Suositteluhalukkuus oli myös korkealla – aktiivisten suosittelijoiden määrä oli noussut ja luku oli yli 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vertailuaineiston keskiarvo. 54 % kyselyyn vastanneista asiakkaistamme suosittelisivat meitä aktiivisesti vuokranantajana ja toimitilakumppanina.

Vuokra-asunnoissamme asukkaidemme kokonaistyytyväisyys oli 4,01, ja parhaimmat pisteet saimme asuntojemme viihtyisyydestä, siisteydestä ja sijainnista. LähiTapiolan mutkattomien kotien tavoitteena on tehdä arjesta helpompaa ja asumisesta vaivatonta, minkä takia tutkimuksessa asioinnin sujuvuudesta saatu kiitos tuntuu erittäin hyvältä. Kuten toimitilojenkin kohdalla, myös yli puolet asukkaistamme suosittelisivat meitä aktiivisesti vuokranantajina.

Kauppakeskus Sepässä tyytyväisimmät vuokralaisasiakkaat

Kauppakeskustemme osalta saimme vuoden lopussa asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset myös Jyväskylässä sijaitsevasta Sepästä ja Espoon Tapiolassa palvelevasta AINOAsta. Kauppakeskus Seppä oli jo kolmatta vuotta peräkkäin tutkimuksen kärkisijalla sen vuokralaisasiakkaiden kokonaistyytyväisyyden ollessa upeasti 4,34. Tilakumppanina ja vuokranantajana Sepän vuokralaisasiakkaista meitä suosittelisi jopa 82 %. Erityisesti tyytyväisyys ylläpitopalveluihin oli parantunut verrattuna Sepän omiin viime vuoden tuloksiin.

Sepässä vuokranantajan vastuullisuustoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nähtiin erittäin tärkeiksi (4,8). Myös tyytyväisyys näihin toimiin oli erittäin hyvällä tasolla – kaikki arviot olivat yli 4. Panostuksia tehdään mm. niin energiatehokkuuden, jätteiden kierrätyksen ja uusien energiamuotojen käytön saralla, minkä lisäksi panostetaan tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä tuetaan ja osallistetaan asiakkaita tilojen ympäristöystävälliseen käyttöön.

Kauppakeskus AINOAn kokonaistyytyväisyys oli hienosti 3,96, ja korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Asiakkaat ovat Sepän tapaan tyytyväisiä ylläpitopalveluihin ja myös kauppakeskus kokonaisuutena keräsi kiitosta. Erityisesti tyytyväisyys AINOAn markkinointiin ja viestintään oli parantunut verrattuna kauppakeskuksen omiin viime vuoden tuloksiin. Lisäksi kauppakeskuksen houkuttelevuutta, viihtyisyyttä, siisteyttä ja asiakaspysäköinnin riittävyyttä arvostettiin.

Asiakkaiden tarpeita vastaavat tilat ja palvelut nyt ja tulevaisuudessa

Huomiomme vuokraustoiminnassamme asiakkaidemme tarpeet ja toiveet niin palveluidemme kuin tilojemmekin suhteen. Jatkuva hyväntahtoinen keskusteluyhteys ja vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa johtaa kokemuksemme mukaan pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin, joista hyötyvät niin asiakkaamme kuin me itsekin.

Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia, viihtyisiä ja turvallisia tiloja, niin asumiseen kuin työskentelyyn. Tyytyväiset asiakkaat ovat meille tärkeä menestyksen mittari ja asiakaspalaute auttaa meitä kehittymään ja kehittämään palveluamme asiakkaidemme tarpeita paremmin vastaaviksi. Oli kyseessä sitten asunto, toimitila tai kauppakeskus, tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä tiloja, joissa ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi ja voivat hyvin.

 

KTI Kiinteistötiedon toteuttamissa tutkimuksissa mitataan asiakkaan tyytyväisyyttä asunnon, toimitilan tai kauppakeskuksen ominaisuuksiin, vuokranantajaan sekä vuokrasuhteeseen sisältyviin palveluihin. Tyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5, ja tuloksissa tarkastellaan kokonaistyytyväisyyden lisäksi erilaisia osa-alueita, kuten kiinteistöjen vastuullisuutta, viestintää ja viihtyisyyttä sekä asiakkaidemme suositteluhalukkuutta. Asiakastyytyväisyystutkimukset auttavat vuokralaisasiakkaiden tyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen mittaamisessa ja vertailemisessa.

 

 

Jaa artikkeli: