Kiinteistösijoittaminen – mitä se on ja kenelle se sopii?

Kiinteistösijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosien aikana, mutta mitä se oikeastaan on, kenelle se sopii ja miten homman voi aloittaa?

Mitä kiinteistösijoittaminen on?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kiinteistösijoittaminen tarkoittaa kiinteistöjen omistamista ja niistä saatavan taloudellisen hyödyn tavoittelemista vuokratuotolla. Kiinteistösijoittaminen tuo monelle sijoittajalle hajautusta ja vakautta salkkuun hankalammin ennustettavien osakkeiden rinnalle. Instituutiot ja säätiöt ovat viime vuosina ryhtyneet sijoittamaan kiinteistöihin enenevissä määrin juuri niiden vakaamman tuotto-odotuksen vuoksi.

Yksityishenkilö voi omistaa kiinteistöjä kolmella eri tavalla. Ensimmäinen ja monille tutuin kiinteistösijoittamisen muoto on suora asuntoihin sijoittaminen. Sijoittaja toimii siis omistamissaan kiinteistöissä vuokranantajana. Tämä vaatii aikaa ja melko suurta pääomaa, sillä sijoittaja vastaa itse kiinteistön kaikista asioista – etsimisestä ja ostamisesta, remonteista, ylläpidosta, vuokralaisten etsimisestä, mahdollisesta myynnistä ja niin edelleen. Suoraan kiinteistöihin sijoittaminen on usein vain asuinkiinteistöihin sijoittamista, yksityishenkilönä liikekiinteistöihin sijoitetaan harvemmin.

Toinen vaihtoehto on sijoittaa kiinteistöihin osakkeiden kautta. Tällä tarkoitetaan sijoittamista pörssiyhtiöön, joka sijoittaa kiinteistöihin. Tällä tavalla sijoittaja ei siis omista itse varsinaisesti kiinteistöjä, vaan osuuden yrityksestä, joka huolehtii kiinteistöjen ostamisesta ja hallinnoinnista. Vaadittavan pääoman suuruus riippuu ostettavan osakkeen hinnasta, joten teoriassa peliin voi päästä mukaan muutamalla eurolla. Toisaalta osaamista ja ymmärrystä pörssin toiminnasta ja osakkeiden ostosta pitää olla, jotta osakkeilla kiinteistöihin sijoittamisessa voi menestyä.

Kolmas tapa sijoittaa kiinteistöihin on sijoittaa kiinteistörahastoon. Kiinteistörahastoon sijoittaminen on vaivatonta eikä alkuun pääsy vaadi suurta pääomaa, sillä sijoittaja ostaa osuuden rahastosta eikä kokonaista kiinteistöä. Rahaston hoitajat huolehtivat kaikesta muusta – kiinteistöjen etsimisestä ja ostamisesta, remonteista, ylläpidosta sekä vuokralaisten löytymisestä. Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt sopii hyvin sekä säästäjille että sijoittajille. Rahastoon on koottu Suomen kiinteistömarkkinalta toimistoja, liikekiinteistöjä sekä asuntoja

Kenelle kiinteistösijoittaminen sopii?

Kiinteistösijoittajalla tulee olla jonkin verran riskinsietokykyä. Kiinteistöjen arvot voivat vaihdella, mutta niistä saatava tuotto on esimerkiksi osakkeisiin verrattuna monesti vakaampaa. Jos sijoittaja siis kaipaa vakautta sijoituksista saataviin tuottoihin, kiinteistöt vastaavat usein tähän tarpeeseen hyvin. Esimerkiksi vuonna 2020 osakkeiden arvot heittelehtivät pörssissä ylös alas, kun taas kiinteistöjen arvot kehittyivät selvästi tasaisemmin.

On hyvä muistaa, ettei kiinteistösijoittaminen ole nopeita voittoja tavoittelevia sijoittajia varten. Kiinteistöjen arvonnousu tapahtuu yleensä pitkällä aikavälillä ja tuottojen maksimointi on siksi kärsivällisen sijoittajan puuhaa. Toisaalta suoraan kiinteistöalan pörssiyrityksiin sijoittaminen on hyvinkin likvidi tapa sijoittaa kiinteistöihin, sillä tänään ostettu osake voidaan myydä jo huomenna.

Kiinteistörahastoon sijoittajaksi sopii hyvin henkilö, jolla on jonkin verran kokemusta sijoittamisesta ja halua sijoittaa pitkäjänteisesti. Rahaston kautta on mahdollista omistaa hajautetusti asuntojen lisäksi esimerkiksi toimistoja, hotelleja sekä hoiva- ja liikekiinteistöjä, joihin sijoittaminen vaatisi muutoin huomattavan suuria summia ja erilaista osaamista kuin asuntosijoittaminen.

Miten kiinteistösijoittamisen voi aloittaa?

Kiinteistösijoittamisen aloitustapa määräytyy sen mukaan, millä tavalla kiinteistöihin haluaa sijoittaa. Suoralla asuntosijoittamisella voi saavuttaa isoakin tuottoa, mutta on syytä muistaa, että vastuu ja riski on kokonaan asuntoihin sijoittaneella henkilöllä itsellään. Suora asuntosijoittaminen lähtee liikkeelle ostettavan asunnon etsimisestä ja ostamisesta. Tämän jälkeen asunto mahdollisesti remontoidaan, minkä jälkeen päästään vuokralaisten etsintään tai laitetaan remontoitu asunto myyntiin.

Kiinteistöalan pörssiyhtiöihin sijoittaminen vaatii kyseessä olevaan yritykseen tutustumista sekä aiempaa kokemusta sijoittamisesta yleensä. Sijoittamista voi tehdä erilaisten verkkopalveluiden, kuten Nordnetin kautta.

Kiinteistörahastoon sijoittaminen on vaivatonta ja aloittaminen helppoa. Rahastosijoittajan kanssa käydään sijoittamisen alkuvaiheessa läpi mm. millaisia tavoitteita rahastolla on sekä millä ehdoilla kiinteistöjä etsitään rahastoon. Lisäksi tutustutaan sijoittajan aiempaan sijoituskokemukseen ja tavoitteisiin. Verkkopalvelun kautta sijoittavalle rahastoon liittyvät tiedot ovat selkeästi löydettävissä verkkosivuiltamme. Rahastoon sijoittaessa maksetaan ammattilaiselle siitä, että sijoitetut rahat poikivat tuottoa. Rahastonhoitaja työskentelee rahaston parissa selkeän strategian mukaisesti ja tuottotavoitteita tavoitellen, joten sijoittaja voi olla varma, että homma hoituu.

Kiinteistösijoittamisen voi aloittaa koska tahansa, mutta Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöihin voit merkitä rahasto-osuuksia neljä kertaa vuodessa. Merkintäjaksot umpeutuvat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa. Paras ajankohta sijoittaa rahastoon onkin mahdollisimman lähellä viimeistä merkintäpäivää, sillä merkintäjakson umpeutumiseen saakka raha makaa tilillä ns. turhaan.

Kun päätät aloittaa kiinteistörahastoon sijoittamisen, LähiTapiolan verkkopalvelussa pääset aloittamaan nopeasti. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset! Tutustu tarkemmin Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöihin täällä. (linkki)

Jaa artikkeli: