Asuntosijoittamisen kannattavuusyhtälö on rikki – kannattaako asuntoihin vielä sijoittaa?

Nykyinen taloustilanne ja nousseet korot tuovat asuntosijoittamiseen haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli.

Asuntosijoittaminen on ollut vuosikymmenien ajan houkutteleva sijoittamismuoto sen vakaan tuoton ja positiivisen arvonmuutoksen ansiosta. Nopeasti nousseet korot ja haastava taloustilanne ovat kuitenkin aiheuttaneet asuntosijoittamisen kannattavuusyhtälöön omat kiemuransa.

Korkojen nousuun on vaikuttanut keskuspankkien aktiivisesti nostamat ohjauskorot, joiden tavoitteena on hillitä voimakkaan koronasta toipumisen ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaa inflaatiota eli hintatason laaja-alaista nousua. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja, mutta tulevia korotuksia keskuspankki on viestittänyt harkitsevansa todella tarkkaan.

– Korkojen nousun myötä myös kaupankäyntimäärät ovat selkeässä laskussa ja asuntomarkkinoilla on reilusti ylitarjontaa kysyntään nähden, eikä uusia rakennushankkeita juurikaan aloiteta. Syksyn aikana korkojen odotetaan olevan huipussaan, ja toivoa korkotason tasaantumiseen on sen jälkeen näköpiirissä, sillä talous on lopulta saatava takaisin pyörimään, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli kertoo.

Taloustilanteen haasteet ja mahdollisuudet asuntosijoittamiselle

Nykyinen taloustilanne tuo asuntosijoittamiseen haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Korkeat korot nostavat lainarahan kustannuksia ja vaikuttavat negatiivisesti sijoitusten kannattavuuteen. 

– Voisi sanoa, että asuntosijoittamisen kannattavuusyhtälö on tällä hetkellä rikki, sillä vuokrat eivät ole nousseet riittävästi kompensoimaan korkotason nousua. Tämän vuoksi vuokratulot eivät välttämättä enää kata hoitovastikkeita ja rahoituskuluja. Suomessa on totuttu alhaiseen korkotasoon vuosien ajan, mutta tämänhetkinen taloustilanne on hyvä muistutus siitä, että sijoitusten kannattavuuslaskelmat tulee tehdä huolella muun muassa korkotason muutoksiin varautuen, Eskoli toteaa.

Toisaalta markkinoiden tilanne ei välttämättä ole huono asia ostajalle kaupankäynnin kannalta, sillä asuntojen sijoittajakysynnän lasku voi olla ostajan etu ja tarjoaa mahdollisuuden hyviin hintaneuvotteluihin. 

– Markkinoilla on paljon motivoituneita myyjiä ja hintojen on joustettava alaspäin, jotta asuntoja saadaan myytyä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia tehdä hyviä löytöjä, jos luottaa korkoympäristön tulevaan kehitykseen ja talouden uuden tasapainon löytymiseen pidemmällä tähtäimellä, Eskoli kertoo. 

Korkotilanteesta huolimatta asuntosijoittaminen voi olla kannattavaa, mutta sijoitusstrategian hiomiseen ja kannattavuusaskelmien laatimiseen täytyy käyttää vielä enemmän tarkkuutta kuin aiemmassa nollakorkojen tilanteessa.

– Sijoitusstrategiassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti sijoituskohteen sijaintiin ja sijoituksen aikajänteeseen. Kuluttajapuolella saattaa olla edessä siirtymä vuokra-asumisen suosimiseen korkeiden lainakulujen vuoksi, mikä myös lisää kysyntää asuntosijoittajien tarjoamille vuokra-asunnoille, Eskoli sanoo.

Jaa artikkeli: