Uutiset ja tiedotteet

9.10.2017

Yhdessä energisemmän tulevaisuuden puolesta!

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa juhlistetaan tänä vuonna 9.-15. lokakuuta jo 20. kertaa. Viikon tarkoituksena on pitää ääntä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä nostaa puheenaiheeksi keinoja, joilla energiankulutusta saadaan säästettyä ja tehostettua.

Toimitilakiinteistöt ja asuntalot mielletään perinteisesti energiasyöpöiksi niihin kuluvan lämmitys- ja sähköenergian takia eikä syyttä – kiinteistöt vievät Suomessa valtakunnallisella tasolla noin kolmasosan kaikesta tuotetusta energiasta.

Me LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa hallinnoimme noin miljoonan neliön suuruista kiinteistökantaa, joka kattaa niin toimitilakiinteistöjä kuin kokonaisia asuintaloja. Näin suuren kiinteistökannan energiankulutus on vuodessa noin 13000 MWh, joka vastaa 6500 omakotitalon energiankulutusta. Kiinteistökantamme energiansäästäpotentiaali onkin näin ollen aivan valtava.

Koska otamme yrityksemme ympäristövastuun tosissamme ja haluamme kehittää kiinteistökantamme energiatehokkuutta, olemme sitoutuneet vapaaehtoiseen ja valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen. Tavoitteenamme on vähentää kiinteistöjemme energiankäyttöä 7,5 % eli 500 omakotitalon energiankulutuksen verran vuoteen 2025 mennessä.

Jatkuvaa kehitystyötä ja energianseurantaa

Energiankulutuksen tehostaminen on jokapäiväistä kehitystyötä. Kiinteistökantamme energiatehokkuutta kehitetäänkin jatkuvasti erilaisin toimenpitein, jotta pääsemme energiansäästötavoitteisiimme. 

Ohjaamme muun muassa kiinteistöjemme sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttöä tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kiinteistöissä ulkovalaistusta pidetään päällä vain pimeän aikaan tai että sisälämpötila määräytyy ulkolämpötilan mukaan sopivassa suhteessa.

Teemme myös jatkuvaa energianseurantaa, minkä johdosta tunnemme kiinteistöjemme kulutushistorian ja pystymme havaitsemaan energian kulutuksessa tapahtuvia muutoksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi laitteiden toimintahäiriöistä. Kiinteistössä tapahtuvan oikea-aikaisen ylläpidon ja huollon avulla varmistetaan laitteiden toimivuus ja vältetään kyseisiä häiriöitä.

Tekniikka ja asennemuutos avuksi

Tekniikan avulla tehtäviä energiansäästötoimenpiteitä ovat muun muassa LED-valaistukseen ja vettä säästäviin vesikalusteisiin siirtyminen – nämä toimenpiteet sopivat niin toimitiloihin kuin kotitalouksiinkin.

Jokainen meistä voi henkilökohtaisesti vaikuttaa omaan energiatalouteensa juuri valaistuksen ja vedenkulutuksen kautta, mutta myös ylläpitämällä oikeaa sisälämpötilaa (1 °C vähennys säästää 5 % energiaa!) tai hyödyntämällä esimerkiksi uunin jälkilämpöä.

Vaikka saamme aikaan merkittäviä energiasäästöjä oikeanlaisella tekniikalla ja kehitystoimenpiteillä on niin toimitilakiinteistöjen kuin asunkiinteistöjen käyttäjien asenteilla ja henkilökohtaisilla valinnoilla vähintään yhtä suuri merkitys energiansäästöä ajatellen. Jokaisen meistä onkin hyvä kiinnittää huomiota omiin kulutustottumuksiimme ja mikä voisikaan olla parempi hetki aloittaa kuin energiansäästöviikko.

Tämän vuoden energiasäästöviikon teemana on ”Yhdessä energisempi tulevaisuus”. Me LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa olemme ehdottomasti mukana – ole sinäkin!

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon logo

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy sekä kauppakeskusjohtamista harjoittava Promote Tapiola Oy. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa ja tarjoaa yrityksille toimitiloja 15 paikkakunnalla. Yhtiön omistavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Lue lisää ›
Näytä lisää uutisia