Uutiset ja tiedotteet

5.9.2017

LähiTapiola-ryhmä teki sijoituksen LeaseGreeniin

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ovat hankkineet omistukseensa yhteensä viiden prosentin osuuden LeaseGreen Group Oy:n osakkeista. 

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Mikonkatu 13 on toinen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon ja LeaseGreenin yhteistyön aloittavista kohteista.


LähiTapiolan sijoitusjohtaja Juha Malm kertoo, että sijoituksen taustalla on LeaseGreenin nopea kasvu ja tulevaisuudennäkymät.

- LähiTapiola haluaa olla mukana omistamassa hyviä suomalaisia kasvuyrityksiä, ja LeaseGreenillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvuun myös tulevaisuudessa, Malm sanoo.

LeaseGreen on erikoistunut suurten kiinteistöjen energiajärjestelmien ja talotekniikan modernisointeihin. Kauppalehti nosti aiemmin tänä vuonna toteutetussa selvityksessään LeaseGreenin Suomen nopeimmin kasvavien kasvuyhtiöiden joukkoon. Yhtiön myynti kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla 70 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuonna 2016 liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa.

- Suuri osa suomalaisista toimitilakiinteistöistä tulee nyt siihen vaiheeseen, jossa talotekniikan modernisointi on joko taloudellisesti kannattavaa tai suorastaan välttämätöntä, jos kiinteistöjen kilpailukyky halutaan säilyttää. Energiatehokkaat ja älykkäät investoinnit tarjoavat kiinteistöjen omistajille usein erinomaisen tuoton. Digitaaliset ratkaisut tehostavat kiinteistöjen valvontaa ja kunnossapitoa.

Juha Malmin mukaan kiinteistöjen käyttäjien vaatimukset ovat nousseet sisäilman laatuun liittyvän keskustelun myötä:

- Teknistä käyttöikää voi hyvinkin olla jäljellä, mutta jos ilmanvaihto ja lämmönjako ei vastaa sitä, mitä uudet kiinteistöt pystyvät tarjoamaan, talon vuokrattavuus heikkenee. Kilpailu asiakkaista on kovaa Suomen toimitilamarkkinoilla ja se kiristyy entisestään, kun rahoituskustannukset aikanaan kääntyvät nousuun. Ne kiinteistöt, joista ei pidetä huolta, tyhjentyvät. Omistaja menettää kassavirran, ja jäljelle jäävät vain kulut.

LähiTapiola-ryhmä on yksi Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista noin 9 miljardin euron sijoitusvarallisuudellaan. Kiinteistöomistusten osuus on noin 20 prosenttia koko salkusta. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja LeaseGreen aloittivat keväällä 2017 yhteistyön, jonka tavoitteena on LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoimien kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian tuottaminen kiinteistöjen omilla tonteilla. Yhteistyön ensimmäiset kohteet sijaitsevat Helsingin Vallilassa (Elimäenkatu 12-16) ja ydinkeskustassa (Mikonkatu 13).

- LeaseGreenin toteuttamat hankkeet ovat taloudellisesti hyvin kannattavia omistajalle, Juha Malm sanoo. LeaseGreen on keskittynyt energiatehokkuuteen ja pystynyt erottautumaan kiinteistöalalla toimivista suuremmista taloista, jotka tekevät kaikkea mahdollista. Myös yhtiön hallitus ja governance-asiat edustavat hyvää tasoa.

Malmin mukaan energiatehokkuuden kehittämisellä ja kiinteistökannan tuottamien päästöjen hillitsemisellä on tärkeä rooli myös LähiTapiolan vastuullisuustyössä.

- Vastuullisuuskysymyksiin on kiinnitetty viime vuosina laajasti huomiota Suomessa, ja meilläkin nämä asiat alkavat olla hyvällä tasolla. Vastuullisuuden vaikutusta sijoitustoimintaan on varsin vaikea mitata, mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että vastuullinen toiminta ei ainakaan heikennä sijoitusten tuottoa. Vastuullisuus näyttää tuovan mukanaan vakautta ja vähentävän maineriskejä.

LeaseGreenin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni sanoo, että LähiTapiola-ryhmän sijoituksen myötä yhtiön omistuspohja laajenee yhdellä Suomen merkittävimmistä institutionaalisista sijoittajista:

- Jatkamme pitkäjänteistä työtämme asiakkaiden kiinteistökannan kehittämiseksi. Tavoitteemme on kasvaa jatkossakin ripeästi, ja otamme kuluvana vuonna ensimmäiset askeleet kansainvälisillä markkinoilla. Olemme erittäin iloisia LähiTapiolan sijoituksesta, ja nyt omistuspohjamme on entistäkin vahvempi. Se tarjoaa yhtiölle erinomaisen lähtökohdan tulevien vuosien kasvulle.

Lähde: https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/medialle/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1310391593970

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon logo

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy sekä kauppakeskusjohtamista harjoittava Promote Tapiola Oy. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa ja tarjoaa yrityksille toimitiloja 15 paikkakunnalla. Yhtiön omistavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

LeaseGreen Group on suurten kiinteistöjen modernisointiin erikoistunut suomalainen palveluyritys, joka kasvaa nopeasti. LeaseGreen kehittää asiakkaidensa kiinteistöjen nykyistä tekniikkaa, suunnittelee ja toteuttaa kiinteistökohtaisen energiantuotannon ratkaisuja ja tarjoaa kiinteistöihin etäohjattuja olosuhdepalveluja. LeaseGreenin palveluksessa on yli 30 kiinteistötekniikan huippuosaajaa. Vuonna 2016 yhtiö saavutti 14,9 miljoonan euron liikevaihdon.
www.leasegreen.fi

Lue lisää ›
Näytä lisää uutisia