Uutiset ja tiedotteet

30.5.2017

LähiTapiola parantaa kiinteistöjensä olosuhteita ja energiatehokkuutta – yhteistyö LeaseGreenin kanssa alkaa

LähiTapiola ja suurten kiinteistöjen modernisointiin erikoistunut LeaseGreen aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnassa olevien kiinteistöjen olosuhteiden, viihtyvyyden ja energiaratkaisujen kehittäminen.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Mikonkatu 13 on toinen yhteistyön aloittavista kehityskohteista.


LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on tehnyt jo pitkään määrätietoista työtä kiinteistökantansa energiatehokkuuden kehittämiseksi ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Hyvänä esimerkkinä tästä on sitoutuminen vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, joka sitouttaa siihen liittyvät yritykset jatkuvaan energiatehokkuustyöhön ja energiatehokkuusdirektiivin tavoitteisiin. Kiinteistövarainhoito pääsi kirkkaasti viime vuonna päättyneen 2010–2016 energiatehokkuussopimuskauden tavoitteisiin niin toimitilojen kuin asuntojenkin osalta – energiasäästöjä saavutettiin yli 17 000 MWh edestä, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin mitä säästökaudelle asetettiin tavoitteeksi.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut myös uuden 2017–2025 energiatehokkuussopimuskauden tavoitteeseen, jossa tähdätään 7,5 prosentin energiasäästöihin yrityksen hallinnoiman kiinteistökannan energiankulutuksessa. Uuden sopimuskauden tavoitteen saavuttamiseksi määrätietoinen työ jatkuu, nyt yhteistyössä LeaseGreen Group Oy:n kanssa. Ensimmäisinä kehityskohteina ovat Helsingin Vallilassa sijaitseva LEED-sertifioitu Elimäenkatu 12–16 sekä Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Mikonkatu 13.

”Käymme läpi systemaattisesti koko hallinnoimamme kiinteistökannan tekniset ratkaisut ja selvitämme mahdollisuudet myös uusiutuvan energian kiinteistökohtaiseen hyödyntämiseen, jotta saamme kokonaisvaltaisen näkemyksen kiinteistökantamme kehityspotentiaalista. Tätä työtä on hyvä lähteä viemään eteenpäin LeaseGreenin kanssa. Tavoitteena on pitkäjänteinen energiatehokkuuden yhteistyö”, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen kertoo.

”Emme sido teknisiä ratkaisuja yhden tai kahden toimittajan varaan, vaan käytämme jokaisessa kohteessa sellaista teknologiaa, joka sopii juuri siihen tarkoitukseen parhaiten”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kuvaa. ”LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on meille hyvin arvokas asiakas. Teemme kaikkemme, että yhteistyö tuottaa LähiTapiolan omistamien kiinteistöjen käyttäjille entistä parempia olosuhteita, parantaa omistajan tuottoa ja pienentää kiinteistökannan päästöjä.”

Räsänen toteaa, että kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen liittyy myös LähiTapiolan ympäristövastuutyöhön. Hänen mukaansa LähiTapiolalle ympäristövastuu merkitsee ennen kaikkea luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon.

”LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toiminnassa tämä tarkoittaa kiinteistösijoittamista, jossa noudatetaan YK:n kestävän sijoittamisen periaatteita, energiatehokkuuskriteerit ja kiinteistövarainhoidon omat vastuulliset suunnitteluohjeet huomioonottavaa uudisrakentamista sekä ympäristöystävällisyyden huomioimista kiinteistöjen ylläpidossa sekä korjaus- ja ylläpitohankkeiden toteutuksessa.”

Lisätietoja: 

Reetta Räsänen                                           
Kiinteistöjohtaja                                         
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy        
050 390 2095                                              
reetta.rasanen@lahitapiola.fi                      

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
LeaseGreen Group Oy
050 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon logo

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy sekä kauppakeskusjohtamista harjoittava Promote Tapiola Oy. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa ja tarjoaa yrityksille toimitiloja 15 paikkakunnalla. Yhtiön omistavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

LeaseGreen Group on suurten kiinteistöjen modernisointiin erikoistunut suomalainen palveluyritys, joka kasvaa nopeasti. LeaseGreen kehittää asiakkaidensa kiinteistöjen nykyistä tekniikkaa, suunnittelee ja toteuttaa kiinteistökohtaisen energiantuotannon ratkaisuja ja tarjoaa kiinteistöihin etäohjattuja olosuhdepalveluja. LeaseGreenin palveluksessa on yli 30 kiinteistötekniikan huippuosaajaa. Vuonna 2016 yhtiö saavutti 14,9 miljoonan euron liikevaihdon.
www.leasegreen.fi

Lue lisää ›
Näytä lisää uutisia