Uutiset ja tiedotteet

19.10.2017

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Nuuka yhteistyöhön kehittämään LähiTapiolan kiinteistöjen älykkyyttä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Nuuka Solutions ovat sopineet yhteistyöstä LähiTapiola-ryhmän Espoon kampuksella sekä Ainoa kauppakeskuksessa Tapiolassa. Yhteistyön tavoitteena on tehdä kiinteistöistä entistä tehokkaampia ja innovatiivisempia toimitiloja LähiTapiolan vuokralaisille Nuukan IoT-ratkaisujen avulla.

”Nuukalla on selkeästi uusi ja innovatiivinen tapa kerätä, analysoida ja hallita kiinteistöissä syntyvää tietoa. Nuukan avulla pystymme yhdistämään kiinteistödataa uudella tavalla, analysoimaan sitä hyödyntäen tekoälyä ja täten tarjoamaan omistajille ja huoltoyhtiöille, sekä tulevaisuudessa myös käyttäjille, uudenlaisia lisäarvopalveluita. Automaattinen valvonta-analytiikka seuraa prosesseja jatkuvasti ja kiinteistön ylläpitoa voidaan kehittää analysoidun tiedon perusteella”, tiivistää LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon ympäristöpäällikkö Eero Kokkonen.

Kiinteistöissä kehitetään sisäilmanlaadun, energiatehokkuuden ja vastuullisuuden seurantaa sekä luodaan uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja toimitilojen viihtyvyyden lisäämiseksi ja kiinteistön arvon kasvattamiseksi. Konkreettisia kehitystoimenpiteitä ovat muun muassa ilmanvaihdon prosessien optimoiminen, jotta sisäilmaolosuhteet saadaan entistä laadukkaammaksi. Myös rakennusautomaation prosessidataa hyödynnetään prosessien optimointien automatisoimiseksi sekä ylläpidon ohjaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on huomioida lisäksi kiinteistöautomaation tulevat tarpeet lämmön- ja sähkönkysyntäjoustoa silmällä pitäen. 

”Erityisen mielenkiintoiseksi tämän yhteistyön juuri LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kanssa meille tekee se, että heillä on erittäin avoin suhtautuminen uusiin asiakaslisäarvoa hyödyntäviin innovaatioihin ja kiinteistöautomaation monipuoliseen hyödyntämiseen ylläpidon- ja prosessienohjauksessa.”, Nuukan liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen toteaa.

Lisätietoja:

Eero Kokkonen
ympäristöpäällikkö
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
+358 50 525 9682

Olli Parkkonen
liiketoiminnan kehitysjohtaja
Nuuka Solutions
+358 50 494 1584

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon logo

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin muodostavat emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy sekä kauppakeskusjohtamista harjoittava Promote Tapiola Oy. Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa ja tarjoaa yrityksille toimitiloja 15 paikkakunnalla. Yhtiön omistavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Nuuka

Nuuka tarjoaa kiinteistöjen tiedonhallintaan ja analytiikkaan alustaratkaisun, joka kerää rakennuksessa olemassa olevan big datan yhden käyttöliittymän alle. Nuukan Connect & Create ohjelmisto sisältää applikaatioita liittyen LVIS-prosessianalytiikkaan, sisäilman laatuun, kestävään kehitykseen-, kylmälaitteiden ja energian hallintaan sekä tämän lisäksi alustaa voi hyödyntää kolmansien osapuolten sovellusten toteuttamiseen. Ohjelmiston avulla kiinteistöissä parannetaan sisäilman laatua, energiatehokkuutta ja vastuullisuutta, sekä luodaan älykkäitä ratkaisuja yhdistämällä kiinteistöissä olevaa tietoa uudella tavalla toimitilojen viihtyvyyden lisäämiseksi ja kiinteistön arvon kasvattamiseksi.

Lue lisää ›
Näytä lisää uutisia