Uutiset ja tiedotteet

18.11.2015

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle toiminnan kehittämisestä viisi tähteä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito sai Recognised for Excellence -tunnustuksen, joka myönnetään systemaattisesti toimintaansa kehittäville organisaatioille.

Laatukeskus Excellence Finland jakoi Finlandia-talolla 12.11.2015 järjestetyssä Maailman laatupäivässä European Foundation for Quality Managementin (EFQM)
myöntämät Recognised for Excellence -tunnustukset systemaattisesti toimintaansa kehittäville organisaatioille.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon merkittävimmät vahvuudet:

Asiakashyödyn tuottaminen on LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n korkein päämäärä. Strategia on laadittu tätä päämäärää toteuttamaan. Palvelujen, prosessien ja toiminta-mallien kehittämisessä näkyy vahva strategialähtöisyys. Kaikki nämä suuntautuvat johdonmukaisesti asiakashyödyn tuottamiseen. Tuotettua asiakashyötyä mitataan ja arvioidaan johdonmukaisesti.

Kiinteistövarainhoidon toiminnalle ja yrityskulttuurille on ominaista avoimuus sekä ilmapiirissä että tietojen ja asioiden jakamisessa. Tieto ja käsitykset ovat yhteisiä, niistä keskustellaan yhdessä ja ajatuksia vaihdetaan vilkkaasti. Ihmiset ovat innostuneita työstään ja tukevat toisiaan. Heillä on rohkeutta tehdä ehdotuksia, kokeilla sekä ottaa uusia asioita käyttöön. Tämä parantaa sekä ammattitaitoa, ammatillista työtapaa että sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Yrityksen toimintatapa on johdonmukainen ja tulosorientoitunut. Kaikki toimivat suunnitelmien, kuvausten ja ohjeiden mukaisesti, kuitenkin kuhunkin tilanteeseen taidokkaasti soveltaen. Tuloksia raportoidaan ja seurataan säännöllisesti. Liiketoiminnan ja asioiden johtaminen on johdonmukaista ja pitkäjänteistä.

”Tunnustus osoittaa, että suuntamme on ollut oikea ja toimintakulttuuriimme olennaisesti kuuluva jatkuva parantaminen on tuonut myös erinomaisia käytännön tuloksia. Tämä tunnustus on vain yksi etappi kehittämisen tiellä kohti entistä parempaa palvelua. Tunnustus velvoittaa meitä yhä aktiivisemmin panostamaan asiakkaiden ja oman henkilöstön tyytyväisyyden parantamiseen”, toteaa toimitusjohtaja Vesa Immonen ylpeänä porukan toiminnasta.

Lue lisää ›
Näytä lisää uutisia